Τοποθεσία


Κτήμα - Ελαιώνες

Οι ελαιώνες μας βρίσκονται σε υψόμετρο 300μ. του Παναιτωλικού όρους, στο πανάρχαιο Θέρμο Τριχωνίδας στο «των Θερμίων πεδίον και Ακρόπολιν συμπάσης Αιτωλίας» κατά τον ιστορικό Πολύβιο, και γενέτειρα του ισαπόστολου, εθνεγέρτη και αγίου των σκλάβων Κοσμά του Αιτωλού.

top