Το Οικογενειακό 750ml

Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο

Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους.

Περιορισμένη παραγωγή.

Το ελαιόλαδο να φυλάσσεται σε μέρος δροσερό και σκιερό.

top